banner
banner
banner
hakda

Biz näme edýäris?

Kompaniýamyz hakda

HEFEI GSK TRADE CO., LTD Hytaýyň ANHUI welaýatynda ýerleşýär. Işjeň derman düzümi, derman araçylary, pestisid araçylary we boýag araçylary.

 

Bizde güýçli hünär gözleg we ösüş topary, zehinli işgärler we hiliň gözegçiligi üçin doly enjamlaşdyrylan laboratoriýa bar. Täze önüm öndürmekde gowy meýilnamaňyz bar bolsa, ýöne laboratoriýa enjamy we adam resurslary ýok bolsa, OEM hyzmatyny hödürleýäris. "Hil iň gowusy, müşderi ilki" hemişe berjaý edýän zadymyz, dünýä bazarynda, esasanam Demirgazyk Amerika, Gündogar Europeewropa, Günbatar Europeewropa, Günorta Amerika we Günorta-Gündogar Aziýada dünýä abraýyna eýe bolduk.

 

Biziň işimiz dogruçyllyga we birek-birege ynanmaga esaslanýar. Dünýädäki müşderiler bilen uzak möhletli we özara peýdaly iş gatnaşyklaryny ýola goýmaga tüýs ýürekden garaşýarys.

has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Gyzgyn önümler

Has giňişleýin Hyzmat üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, size hyzmat ediň

SORAG
 • OEM hyzmatyny hödürleýäris, täze önüm öndürmekde gowy meýilnamaňyz bar bolsa, ýöne laboratoriýa enjamy we adam resurslary ýok bolsa, bu meseläni siziň üçin çözmäge şat.

  HYZMATLARymyz

  OEM hyzmatyny hödürleýäris, täze önüm öndürmekde gowy meýilnamaňyz bar bolsa, ýöne laboratoriýa enjamy we adam resurslary ýok bolsa, bu meseläni siziň üçin çözmäge şat.

 • Kompaniýanyň ajaýyp hil dolandyryş topary, ajaýyp derňew we synag usullary, berk hil dolandyryş ulgamy bar.

  BIZIAN BOLANMAK

  Kompaniýanyň ajaýyp hil dolandyryş topary, ajaýyp derňew we synag usullary, berk hil dolandyryş ulgamy bar.

 • Derman çig malyny we araçylary, azyk we iýmit goşundylaryny, senagat himiki serişdelerini we beýleki himiki önümleri öndürmekde iş alyp barmak.

  BIZIEC TEHNOLOGI .A

  Derman çig malyny we araçylary, azyk we iýmit goşundylaryny, senagat himiki serişdelerini we beýleki himiki önümleri öndürmekde iş alyp barmak.

LOGO-removebg-deslapky syn02

habarlar

Iň soňky maglumatlar

habarlar
Biokatalizde nanotehnologiýanyň ulanylmagy alymlar üçin täze gapylar açýar Biokataliz organiki önümleriň sintezinde möhüm bölege öwrüldi ...

Biokatalizde nanotehnologiýany ulanmak ...

Biokatalizde nanotehnologiýanyň ulanylmagy alymlar üçin täze gapylar açýar Biokataliz ...

Global API bazarynyň ösüşi

Global API bazarynyň ösüşi Deslapky çaklamalar, global işjeň dermanhananyň ...

2022 ASCO-nyň uly üç “aýlawy ...

2022 ASCO-nyň uly üç "rol oýnamak" çäresi Amerikan kliniki jemgyýetiniň ýyllyk ýygnagy ...