ýokarky

Önümler

CAS56-84-8 - L-Aspartik kislotasy (API)

Gysga düşündiriş:

Gaplamak spesifikasiýasy:

1. Özleşdirilip bilner

2. Bar bolan gaplama

1kg Içinde ziplok haltalary bolan alýumin torbalar bilen gaplanan gaplama.

10kg kagyz karton.

25kg barrel Içinde goşa plastik haltaly kagyz deprek bilen gaplanan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady L-sistin
CAS No. 56-89-3
EINECS No. 200-296-3
Arassalyk 99%
Ulanylyşy Derman araçylary
Daş görnüşi Ak kristal tozy
MOQ 100g
Marka GSK

Hyzmatymyz

Satuwdan öňki hyzmat
* Sorag we maslahat goldawy.
* Synag goldawynyň nusgasy.

Satuwdan soň hyzmat
* Arassalamak üçin hünär resminamalary
* Hil meselesi ýüze çyksa, ähli puluňyzy derrew yzyna gaýtaryň

Üstünligimiz

1. Bäsdeşlik bahasy bilen iň gowy hil.
2. Çalt eltip bermek, wagtynda eltip bermek.
3. Alibaba söwda kepillikleri.
4. Birnäçe söwda usullaryny we tölegleri goldaň. Biz sim geçirişini, günbatar bileleşigini, Paypal ýa-da eskrow (Alibaba) tölegini goldaýarys.
5. toeke-täk işewür aragatnaşyk.
6. OEM / ODM elýeterli.
7. Biz amatly bir stansiýaly satyn alyş hyzmatyny hödürleýäris. Söwda-satuwdan soňky oýlanyşykly hyzmatlarymyz siziň aladalaryňyzy ýok edýär.
8. Çig maly saýlamakda işjeň derman öndüriji önümlerde köp ýyllyk eksport tejribämiz bar.

Sargytlary ýerleşdiriň

MOQ: 10 gram
Gaplamak: Alýumin folga sumkasy / ýöriteleşdirilen / barrel
Töleg şertleri: Western Union / Pul Gram / BTC / T / T / L / C.
Ulag tertibi: Howa ýa-da gämi bilen
Ekspress: FedEx, UPS, DHL, TNT, EMS
Portükleme porty: Şanhaý, Hytaý / islege görä
Eltip beriş wagty: 7 günüň içinde

Ulanylyşy

Aminokislota infuziýasy, kaliý, kalsiý we beýleki organiki däl ion goşundylary, ýadawlygy dikeldiji elektrolit goşundysy hökmünde.Kaliý we magniý aspartik kislotany sanjym etmek ýa-da agyz suwuklygy kardiozidiň zäherlenmegi, ýürek himiki kitabynyň taxikardiýasy, gipokalemiýa, gipomagnesi, ýürek ýetmezçiligi, miokard infarkty, angina pektory, gepatit, siroz we beýleki keseller üçin aritmi we wagtyndan öň urmak üçin ulanylýar.Bu önüm az zäherlidir, eritmesiz sanjym edilmeli däldir, böwrek ýetmezçiligi we atrioventrikulýar blok seresaplylyk bilen ulanylmalydyr.Ammiak antidotlary, bagyr funksiýasyny güýçlendiriji, ýadawlygy dikeldiji serişdeleri we beýleki lukmançylyk dermanlary, l-natriý aspartik kislotaly iýmit goşundylary we dürli sowuk içgi goşundylary, şeýle hem biohimiki reagentler, metbugat we organiki sintez araçylary hökmünde ulanylyp bilner.Hoşboý ys serişdesini sazlaýan iýmit goşundylary.Salkyn içgileriň her görnüşine goşuň.Lukmançylykda ammiak antidotlary, bagyr funksiýasyny güýçlendiriji, ýadawlygy dikeldiji serişdeler hökmünde ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň