ýokarky

Önümler

CAS747-36-4 —— Önümiň ady: Gidroksihlorokin sulfaty

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady Gidroksihlorokin sulfaty
Sinonimler Plaquenil
CAS 747-36-4
Molekulýar formula C18H28ClN3O5S
Molekulýar agram 433.950
Aýratynlyklary
Daş görnüşi
Fleş nokady 266.3ºC
PSA 131.37000
Eriş nokady 240 ° C.
760 mmHg-da 516.7ºC gaýnadyş nokady
Derňew> 99.0%
Beýlekiler
250 kg gaplamak ýa-da talap edilişi ýaly
GSK markasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaplamak spesifikasiýasy

1) 1kg / sumka (1 kg arassa agram, 1,1 kg umumy agram, alýumin folga haltasyna gaplanan)

2) 25kg / deprek (25 kg arassa agram, 28 kg umumy agram; Içinde iki sany plastik haltaly karton-deprekde gaplanýar; Deprek ölçegi: beýikligi 510mm, diametri 360mm)

Eltip bermek

Adatça doly tölegden soň 3-5 iş gününiň içinde

Eltip bermek

EMS, DHL, TNT, UPS, FEDEX, Howa, deňiz arkaly

Adatça DDU hyzmaty diýlip atlandyrylýan DHL Express, FedEx we EMS 50KG-dan az mukdarda

500KG-dan köp mukdarda deňiz ugratmagy;Howa gatnawy ýokarda 50KG üçin elýeterlidir;

Valueokary bahaly önümler üçin howa gatnawyny we DHL ekspressini saýlaň, 50KG, adatça DDU hyzmaty diýilýär

Töleg

TT, Bank geçirişini, ähli wirtual walýutany kabul edip bileris: BTC, USDT, Dogecoin, ERC20 we ş.m. WU, MG.

ÜPJÜNÇILIGimiz

1. Gelip çykyşy Hytaýyň ýokary bahasy bilen ýokary hilli.

2. safehli ýurda ygtybarly tizlik bilen çalt eltip bermek.

3. Reagentlere ýol görkezmek üçin birnäçe ýokary hünärli inersener we hünärmen bar.

4.Meneri gaýtadan işlemekde kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, tehniki görkezmeleri berip bileris.

5. Synag üçin nusga berip bileris

6.Biz 100% gowşurylandygyny, posylka iberilmese 100% yzyna iberiljekdigini ýa-da yzyna beriljekdigini wada berýäris!

Ulanylyşy

Gidroksihlorokin sulfat ysytma garşy derman bolup, çişmä garşy, immunomodulýator we antikoagulyant täsirlere eýe.Häzirki wagtda gidroksihlorokin esasan revmatoid artritini, ýetginjeklerde dowamly artriti, lupus eritematozyny we ulgamlaýyn lupus eritematozyny bejermekde ulanylýar, ýöne kliniki täsiri birneme haýal, adatça 2-4 aý Himiki kitap wagtyny talap edýär.Bu dermanyň farmakologiki täsiri aýdyň däl.Lizosomal membrananyň durnuklaşmagy, prostaglandiniň emele gelmeginiň, polimorfon ýadro öýjükleriniň himotaksisiniň we fagositozyň, monositleriň interleukin-1 emele gelmegine päsgel bermek we neýtrofilleriň superoksid goýberilmegi bilen baglanyşykly bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň