ýokarky

Kompaniýa zawody

Zawodyň tertibi

Bizde demgysma, çişe we wirusa garşy bejermek üçin derman çig malyny, çig mal zynjyrlaryny we derman araçylaryny öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen häzirki zaman zawodymyz bar.Zawod, Anhui, HeFei Ösüş Zolagynyň Derman Senagat Parkynda, 150 gektar meýdany tutýar.
Zawodda häzirki wagtda önümlerimiziň hilini doly kepillendirýän ösen önümçilik desgalary we enjamlary, seljeriş gurallary we synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan GMP ülňülerine laýyklykda gurlan birnäçe önümçilik ussahanalary, çig mal we taýýar önüm ammarlary bar.

erkekler

40

Gat meýdany (gektar)

Şahadatnama

GB / T19001-2008 / ISO9001

Standartlar

GMP