ýokarky

habarlar

2022 ASCO-nyň uly üç "rol oýnamak" wakasy

Amerikan kliniki onkologiýa jemgyýetiniň (ASCO) her ýylky ýygnagy kliniki onkologiýa pudagyndaky iň ýokary derejeli waka.Köp möhüm gözleg netijeleri we kliniki synag netijeleri ASCO-nyň ýyllyk ýygnagynda hödürlenýär. Indiki aýda, 2022-nji ýyldaky ASCO-nyň ýyllyk ýygnagy geçiriler.Soňky günlerde dürli innowasion derman kärhanalarynyň önümleriniň esasy maglumatlary öňünden aýan edildi.Olar üçin kliniki maglumatlary açýan her konferensiýa jennet ýa-da dowzah bolup biler.

“Iovance”, “Springworks” we “Celestial” ýaly biotehniki kompaniýalar, kliniki maglumatlaryň aýan edilmegi sebäpli anna güni (27-nji maý) iň uly 10 ýitginiň hataryna girdi.Şolaryň arasynda “Iovance” kliniki maglumatlary bazary 53% aşaklatdy.BaharKombinirlenen terapewtika paýlaryny 40% arzanlady."Oňyn" kliniki netijelerde paýnamalar 26% aşaklady.
Innowasiýa neşe kompaniýalary üçin iň möhüm zat garaşmakdyr.Kliniki ösüş, hatda maglumatlary aýan etmek hem maýa goýujylaryň garaşyşlaryny güýçlendirmek üçin açardyr.

Şeýlelik bilen maglumatlar erbet bolanda we garaşylýan zatlar puja çykanda, bazar tebigy ýagdaýda aýaklary bilen ses berýär.Sentöne duýgynyň pes bolan döwründe sanlar hakykatdanam erbet görünýänligi sebäpli, maýa goýujylar has seresap bolany üçin aksiýalar azalmaz.Mysal üçin, “Asman jandarlarynda” CD73 + PD-1 kombinasiýa bejergisi häzirki wagtda başa barmady we geljekde tersine öwrülmek mümkinçiligi bar.Ine, neşe tapylmagy tozan gutarýança elmydama garaşylmadyk zatlardan doly.Bu, ösmek isleýän herbiotehnigiň geçýän tapgyry.Her niçigem bolsa, ähli innowasion neşe kompaniýalary hormata mynasyp.


Iş wagty: Iýun-18-2022